Enkele rekeningnummers die nuttig kunnen zijn:

BTW
IBAN: BE22 6792 0030 0047
BIC: PCHQBEBB
Verplichte mededeling: gestructureerde mededeling
Voorafbetalingen vennootschapsbelasting en personenbelasting voor aanslagjaar 2020 (inkomsten van 2019)
IBAN: BE61 6792 0022 9117 (voorheen: BE20 6792 0023 3056)
BIC: PCHQBEBB
Verplichte mededeling: gestructureerde mededeling
Voor ondernemingen wiens boekjaar NIET samenvalt met een kalenderjaar en dus niet op 31/12/2018 afgesloten wordt en waarvoor de resterende vervaldagen VA -aanslagjaar 2019 (inkomsten 2018) zich na 31/12/2018 situeren
De betalingen die deze ondernemingen, na 31/12, maar nog steeds voor het aanslagjaar 2019 uitvoeren moeten blijvend worden gestort op het bestaande rekeningnummer: BE20 6792 0023 3056 (BIC: PCHQ BEBB) van de Dienst Voorafbetalingen-vennootschappen.
Pas wanneer deze vennootschappen starten met hun eerste betaling voor het aanslagjaar 2020, moeten ze hiertoe gebruik maken van het nieuwe rekeningnummer.
RSZ
IBAN: BE63 6790 2618 1108
BIC: PCHQBEBB